CÁC LOẠI MÀNG CÁN BÓNG - MỜ - OPAT

Máy in - photo

Màng Ép Dẻo 5zem

50.000 đ

70.000 đ

29%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Ép Dẻo 4Zem

60.000 đ

70.000 đ

14%
 Mua hàng
Máy in - photo

Cuộn Ép Dẻo 6,4cm x5kí

300.000 đ

350.000 đ

14%
 Mua hàng
Máy in - photo

Cuộn Ép Dẻo 8,4cm x5ki:

300.000 đ

350.000 đ

14%
 Mua hàng
Máy in - photo

Khoanh Ép Dẻo 5zem*30m

165.000 đ

180.000 đ

8%
 Mua hàng
Máy in - photo

Khoanh Ép Dẻo 4zem*50m

185.000 đ

200.000 đ

8%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Nguội Opat Mờ 210x400m

470.000 đ

480.000 đ

2%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Nguội Opat Bóng 210x500m

420.000 đ

430.000 đ

2%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Nguội Opat Bóng 310x500m

650.000 đ

780.000 đ

17%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Nguội Opat Mờ 310x400m

650.000 đ

700.000 đ

7%
 Mua hàng
Máy in - photo

Màng Cán Bóng-Mờ Khổ 330x200m

200.000 đ

220.000 đ

9%
 Mua hàng
Go Top